09 oktober Van beleid naar inkoop in de nieuwe Wet inburgering

Activiteitendata
-
Online

In de nieuwe Wet inburgering moeten gemeenten inburgeringsplichtigen tijdig een inburgeringsaanbod doen. Ze zijn verantwoordelijk voor het beleid en het inkoopproces dat daaraan voorafgaat. Welke stappen kunnen gemeenten doorlopen om tot een passend aanbod te komen, ook nu de lagere regelgeving nog niet definitief is? Het proces van beleid naar inkoop staat beschreven in de gelijknamige handreiking en wordt behandeld in deze sessie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De sessie is grotendeels een herhaling van eerdere workshops van ‘Inburgering in uitvoering’ in juni 2020. Twee gemeenten, waaronder gemeente Leiden, zullen vertellen over hoe zij het inkoopproces hebben doorlopen, omgegaan zijn met onzekere factoren en welke keuzes ze daarin hebben gemaakt.

De handreiking 'Van beleid naar inkoop' wordt geüpdatet en verschijnt eind september 2020. Meer informatie over deze bijeenkomst? Kijk dan op de website van Divosa.