09 oktober Kansrijke kiemen – samen het verschil maken in het sociaal domein

Activiteitendata
-
Online

Voor de coronacrisis waren we goed op weg naar een lerende praktijk. Naar een sociaal domein waarin professionals en hun organisaties leren om responsief te werken en we er samen voor zorgen dat burgers krijgen wat ze nodig hebben. Veel leidinggevenden en professionals vrezen nu voor een terugval. De coronacrisis grijpt om zich heen, inkomsten van gemeenten dalen, kosten rijzen de pan uit, de tekorten lopen op en de budgetten voor re-integratie zijn ontoereikend. Hoe nu verder?

Hoe voorkomen we dat we weer gaan focussen op toegang, uitstroom en kostenreductie en voorbijgaan aan de noodzaak om te investeren in kwetsbare groepen – met alle gevolgen van dien? Hoe gaan we kansrijk en duurzaam voorwaarts? Daarover gaan we in gesprek tijdens het online symposium Kansrijke kiemen – samen het verschil maken in het sociaal domein, op vrijdag 9 oktober.

Het symposium Kansrijke kiemen is een oproep om samen te werken aan een gedragen visie op de lerende praktijk van het sociaal domein. Om samen uit te vinden hoe we in verenigingsverband de vinger aan de pols houden van de transformatie die onze sector doormaakt.

Wat gaan we doen?

Samen met Derk Loorbach, hoogleraar Sociaaleconomische transities, en Joseph Kessels, emeritus-hoogleraar Human Research Development, denken en praten we vrijuit over:

  • de ideale lerende praktijk;
  • wat ervoor nodig is die tot volle bloei te brengen;
  • hoe we daarbij van elkaar kunnen leren.

Strijd in tijden van transitie niet tegen de symptomen van een instortend stelsel, maar bekrachtig en stimuleer de voorbodes van het nieuwe en wenselijke toekomstbeeld. Hierop wees Derk Loorbach ons in juni, tijdens de bijeenkomst ‘Scenarioplanning: hoe gaan we verder na corona.’ Belangrijke vragen waarmee we dus aan de slag moeten:

  • Hoe herkennen we de verschijnselen die tot de wereld behoren waarvan we afscheid willen nemen (maar waarvan we al zo lang onderdeel zijn)?
  • Hoe herkennen we de kansrijke kiemen van de verandering?
  • Hoe weten we of we goed bezig zijn en hoe ver we gekomen zijn?
  • Hoe steunen we elkaar en leren we van elkaar?
  • Wat kunnen we doen om de gewenste verandering te bekrachtigen?

Samen met Joseph Kessels, emeritus-hoogleraar Human Research Development, buigen we ons over vragen als: Hoe ziet de lerende praktijk van de toekomst eruit? En wat vraagt dat van de organisatie, het leiderschap en onze manier van werken?

Meer informatie?

Kijk dan op de website van Divosa.