29 september Webinar ‘Beleid ontwerpen met Impact’

Activiteitendata
Online

De huidige tijd laat meer dan ooit zien hoe belangrijk het is om als overheid wendbaar te zijn en samen te werken. Ook voor het beleid in het sociaal domein zijn dit cruciale randvoorwaarden. De opgaven waar we voor staan zijn dikwijls complex en er spelen vaak veel belangen. De maatregelen uit het noodpakket naar aanleiding van het coronavirus hebben dit recent onderstreept. Hoe behouden we in deze context van complexiteit onze wendbaarheid? Hoe blijven we elkaar opzoeken? En, minstens net zo belangrijk, hoe blijven we daarbij in contact met de doelgroepen van ons beleid en onze uitvoering?

Op 29 september gaan we hierover graag met u in gesprek tijdens een webinar. We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Voor dit webinar hebben we Christian Bason als spreker weten te bemachtigen. Christian Bason is internationaal expert op het gebied van Policy Design. Hij stond in Denemarken aan het hoofd van MindLab, het Policy Design centrum van de Deense rijksoverheid. Daarnaast was hij voorzitter van de Expert Group on Public Sector Innovation bij de Europese Commissie. Christian Bason is een internationaal gerenommeerd spreker en schrijver. Zijn publicaties verschenen onder andere in de Harvard Business Review. Aan de hand van zijn inzichten zullen we samen met u verkennen hoe wij in Nederland zorgen voor wendbaarheid, samenwerking en denken vanuit eindgebruikersperspectief binnen het sociaal domein.

Als Directeur Sociaal Domein van uw gemeente komt u dagelijks in aanraking met veel complexe vraagstukken. U ziet wat het voor mensen betekent om te kunnen werken, te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving, en als dat niet gaat, hoe belangrijk dan het sociale vangnet voor hen is. U speelt daarbij een sleutelrol in het verbinden van de vele perspectieven en stakeholders, die bij deze vraagstukken een rol spelen. Daarom zouden we juist uw perspectief graag meenemen in ons gesprek op 29 september.

Voor deze webinar hebben wij voor u een plek gereserveerd. U kunt via deze link aanmelden. Indien u verhinderd bent kunt u dit hier ook doorgeven. Wij kunnen u plaats dan aanbieden aan een andere collega.


We hopen van harte dat we u digitaal mogen verwelkomen op 29 september.