23 september Masterclass Gezondheidsverschillen als duurzaam thema

Activiteitendata
-
online

De Masterclass wordt online georganiseerd: Deelnemen? Stuur dan een mail aan ons! Dan sturen we je de link van de bijeenkomst.

Na een virtuele masterclass op 3 juni hebben we lange tijd de hoop gehad om de masterclass op 23 september fysiek te laten plaatsvinden. Helaas hebben we na de afgelopen persconferentie moeten besluiten dat dit niet verantwoord is gezien de nieuwe ontwikkelingen.

Gelukkig zijn alle sprekers bereid om jullie in virtuele sessies te inspireren. Omdat een virtuele masterclass van 9:00 – 17:00 niet bevorderlijk is voor de concentratie hebben we het programma opgeknipt.

Het eerste deel vindt plaats op 23 september, gevolgd door een aantal online workshops in de week erna. Het programma is hieronder beschreven en heeft als rode draad: Gezondheidsverschillen als duurzaam thema.

Programma virtuele Masterclass

Tijd

Onderdeel

10:00 uur

Opening

10:20 uur

Impact van COVID-19 op kwetsbare gezinnen - Verweij Jonker

10:40 uur

Pauze

11:00 uur

Health in all policies - Karien Stronks (AMC)

11:30 uur

Lunchpauze

12:30 uur

Presentatie van de (voorlopige) waardevolle elementen, lessen en knelpunten uit het programma – Martijn van Wietmarschen (NJI)

13:00 uur

In eigen coalitie aan de slag in break-outs waar onder andere het maken van een actieplan centraal staat voor een van de waardevolle elementen

13:55

Afsluiting

Dinsdag 29 september
Monitoring: Hoe dan?
In deze workshop door Adja Waelput (Erasmus MC) staat de hoe-vraag centraal: Hoe kun je monitoringsinformatie gebruiken binnen je lokale coalitie? Hoe zorg je dat monitoring bijdraagt aan het leren? Ze gaat in op het gebruiken van de informatie als basis van dialoog en om beleidskeuzes en de uitvoering te beïnvloeden (niet alle partijen kunnen de uitvoering sturen, maar wel beïnvloeden).

Woensdag 30 september 10:00 – 11:00 uur
Hoe creëer je coalities en gedeeld eigenaarschap om het thema gezondheid te borgen?
Frits Alberts deelt in deze workshop zijn ervaringen als voormalig (JOGG) wethouder. In de zestien jaar dat hij deze functie bekleedde heeft hij veel geleerd omtrent de borging in een gemeente en het vormen van een langetermijnstrategie over verkiezingsperioden heen. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën.

Donderdag 1 oktobertijd en uitnodiging volgt
Niet óver de doelgroep praten, maar mét de doelgroep samenwerken
Het terugdringen van gezondheidsverschillen slaagt alleen in samenwerking met degenen die te maken hebben met de negatieve gevolgen ervan. In deze workshop neemt Pharos je aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in de wijze waarop je de doelgroep meer centraal kan stellen in je aanpak. Met elkaar staan we stil bij vragen als: Hoe betrek je de doelgroep bij de aanpak en het proces? Hoe betrek je hen bij het maken van de plannen en bij de evaluatie? In een deelsessie ga je met andere deelnemers in gesprek over de eerstvolgende stap die je hierin als coalitie zelf kunt zetten.

Vrijdag 2 oktober – tijd en uitnodiging volgt z.s.m.
Gemeente & zorgverzekeraar, liefde op het eerste gezicht of een gedwongen huwelijk?
Menzis en Pharos nemen je in deze workshop mee in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en daarmee rollen en verantwoordelijkheden van deze beide partijen in een regio. Daarnaast gaan ze in op specifieke onderwerpen als regionale ontwikkelingen, mogelijkheden in financiering, de gemeentepolis en gezondheidsverschillen. Er is genoeg ruimte voor vragen en discussie.

Deelname

Deelnemers hoeven zich niet op te geven voor deze virtuele masterclass. Het is voldoende om de agenda uitnodiging te accepteren. De uitnodigingen mogen doorgestuurd worden naar overige coalitieleden.