29 juni Dag van Zorg en Veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Congrescentrum 1931, Den Bosch

Maandag 29 juni: Dag van Zorg en Veiligheid

Congrescentrum 1931, ’s-Hertogenbosch

Bent u die bestuurder, manager, regionale of lokale projectleider, strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met (regionale, samenwerkings-) vraagstukken waarbij zowel zorg, sociaal domein en veiligheid en mensgericht werken een rol spelen?

  • Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren?
  • Bent u op zoek naar de mogelijkheden om richting vroegtijdig signaleren en preventie te bewegen?
  • Zoekt u goede voorbeelden, zoals succeservaringen of juist briljante mislukkingen, voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?
  • Bent u betrokken bij (een van) de volgende thema’s: personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, de re-integratie van ex-

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

Voor bestuurders zal er een apart programma worden ingericht.

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie: https://www.dagvanzorgenveiligheid.nl/