19 juni Scenarioplanning: hoe gaan we verder na corona?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Online

https://www.divosa.nl/agenda/scenarioplanning-hoe-gaan-we-verder-na-corona

‘Na corona zal onze dienstverlening niet meer hetzelfde zijn als voorheen’, denkt Marion van Limpt, algemeen directeur bij werkbedrijf Senzer. Er komen nieuwe vragen af op gemeenten, de impact op het sociaal domein is groot. Hoe kun je je als gemeente hierop voorbereiden? Senzer heeft de eerste stappen gezet met scenarioplanning. Daarover vertelt Van Limpt in de online bijeenkomst van Divosa en NDSD op 19 juni.

De coronamaatregelen leveren elke dag operationele uitdagingen op voor directeuren in het sociaal domein. Maar het is ook aan hen om verder te kijken dan het dagelijkse crisismanagement en hun organisatie voor te bereiden op hoe de dienstverlening in het sociaal domein er na corona uitziet. Toekomstkijken gaat gepaard met allerlei onzekerheden: welke ondersteuning hebben mensen nodig die een tijd geen zorg hebben gehad? Wie doen er straks een beroep op een uitkering? Wat is de impact van de crisis op mensen met schulden? Op 19 juni blikken we met leidinggevenden in het sociaal domein vooruit, om ons voor te bereiden op de toekomst.

Programma

De bijeenkomst start met het praktijkvoorbeeld van Senzer. Marion van Limpt, algemeen directeur, en Nico Sluiter, concerncontroller, vertellen over hoe zij in tijden van corona de stap gezet hebben tot scenarioplanning. Hoe hebben zij dit aangepakt, hoe werkt de verkenning door in de organisatie?

Vervolgens komt prof. Derk Loorbach, professor sociaal-economische transities (Erasmus Universiteit), aan het woord. Als directeur van Drift organiseert hij transitiegesprekken over het Nederland na corona. Honderden mensen doen hieraan mee, verbinden zich en duiden ontwikkelingen. Loorbach laat zien welke principes deze gesprekken zo succesvol maken en welke aanwijzingen hij voor de toekomst ziet.

In de laatste sessie van de bijeenkomst doen we een eerste aanzet tot verder kijken na corona. In kleine groepen (break-outsessies) inventariseren we de belangrijkste (on)zekerheden voor de toekomst van het sociaal domein. De opbrengsten van deze bijeenkomst vormen de aanleiding voor een (of meerdere) vervolgbijeenkomst(en) over scenarioplanning.

Praktisch

  • 13:00 Welkom & inleiding
  • 13:05 Scenarioplanning bij Senzer (algemeen directeur Marion van Limpt en concerncontroller Nico Sluiter)
  • 13:30 Transitiegesprekken van Drift (directeur en onderzoeker Derk Loorbach)
  • 13:50 Plenaire discussie en vragen
  • 14:15 Verder kijken na corona in kleine groepen
  • 14:45 Afsluiting

Voor wie?

Voor leidinggevenden van gemeenten die zich (willen) bezighouden met scenarioplanning voor het sociaal domein na tijden van corona. 

Door wie?

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd door Divosa en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein).