06 oktober VU Divosa Collegereeks, online bijeenkomsten

Activiteitendata
-
Cursus- en Vergadercentrum Domstad Utrecht

VU Divosa Collegereeks 2020: Patronen doorbreken

Vijf jaar na de decentralisaties is het tijd voor reflectie. De transformatie in het sociaal domein is in volle gang, maar het gaat gemeenten niet gemakkelijk af. Wat maakt het zo moeilijk om te veranderen? Welke vaste patronen in onze manier van werken, van kijken naar problemen, burgers, collega’s en samenwerkingspartners, belemmeren verandering? En wat kunnen we eraan doen? In de VU Divosa Collegereeks ontrafelen we de ingesleten patronen en gaan we op zoek naar hoe we ze kunnen doorbreken. 10 topwetenschappers nemen ons tijdens 5 avonden mee in hun reflectie op de dagelijkse praktijk in het sociaal domein. 6 oktober vindt de laatste sessie plaats.

Hoe verder in je eigen organisatie?
Tijdens de vijfde en laatste avond kijken we terug op de lessen die we geleerd hebben. Hoe passen we de lessons-learned toe op actuele projecten en innovaties in het sociaal domein? We kijken, onder meer, naar ervaringen in de zorg in Amsterdam. Welke patronen moesten de initiatiefnemers doorbreken, lukte dat en wat leverde dat op? Vervolgens is ‘the floor open’: we onderzoeken met elkaar andere projecten en innovaties op werkzame en niet-werkzame elementen. De focus: het doorbreken van psychologische en institutionele patronen.

College 9. Politieke druk, bureaucratische routines en beleidsvrijheid
Dr. Jan Kees Helderman

Het doorbreken van patronen, hoe moeilijk ook, vraagt een organisatiecultuur die ruimte geeft aan cliënten en aan professionals om anders te (samen) werken, anders ‘gemanaged’ te worden en anders te verantwoorden. Het is een opgave op het snijvlak van bestuur en management van publieke en maatschappelijke organisaties. Jan-Kees Helderman is als wetenschapper al lange tijd werkzaam op dit snijvlak. Voor de gemeente Amsterdam en de VNG zit hij op dit moment in het expertiseteam dat zich buigt over de vraag wat de brede jeugdhulpplicht voor consequenties heeft voor de verschillende betrokken organisaties. Hij vertelt er over en over de lessen uit de verschillende andere onderzoeksprojecten uit zijn praktijk.

College 10. Patronen doorbreken in actuele projecten
Eindgesprek o.l.v. Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa en dr. Barbara Regeer, universitair hoofddocent aan de VU

De collegereeks sluiten we af in gesprek met elkaar: we houden een aantal lokale initiatieven tegen het wetenschappelijke licht. Dit kan gaan om projecten die Divosa kent, maar ook om projecten en innovaties van deelnemers. We onderzoeken de sterke en minder sterke kanten en trekken conclusies over de wijze waarop we in het sociaal domein daadwerkelijk patronen kunnen doorbreken.

Alle informatie en het aanmeldformulier staat opdivosa.nl/collegereeks2020