10 maart Congres: Doen wat werkt in het sociaal domein (geannuleerd)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren.

De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan, richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

  • Het voorkomen van eenzaamheid
  • het samenleven in superdiverse wijken
  • toegankelijkheid van zorg en welzijn
  • de vermaatschappelijking van de zorg
  • jeugdzorg
  • langer thuis wonen van ouderen
  • participatie van mensen met een beperking

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf 1 september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden: https://vng.azavista.com/delegates/register/5dea185e-9bfc-429b-a4af-03060a1c0a06/47dff5b3f5

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit in samenwerking hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Brigitte Linnenbank: b.linnenbank@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.