11 december Multiprobleem of multisysteem?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Utrecht

Wat werkt het beste voor gezinnen waar problemen zich opstapelen? Gemeenten experimenteren met aanpakken hoe ze deze gezinnen verder kunnen helpen. Verschillende onderzoeksbureaus kijken naar het effect van die stapeling. Toch is het niet alleen die stapeling van problemen die de zorg voor deze gezinnen ingewikkeld maakt. Ook voorzieningen en hulp aan deze gezinnen ‘stapelt zich op’. Dat roept de vraag op: wat is nou eigenlijk het échte probleem? Het gezin of het systeem?

Tijdens de bijeenkomst ‘Multiprobleem of multisysteem’ kijken we op een andere manier naar deze gezinnen, onderliggende patronen, leerervaringen en gaan we op zoek naar bouwstenen voor een effectieve aanpak. De bijeenkomst wordt georganseerd door het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden