18 oktober Divosa Vrijdag: Samenwerken met het medisch domein, mooie kans of bittere noodzaak?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Utrecht

De toenemende vergrijzing, de ambulantisering van de ggz, de krapte op de arbeidsmarkt en het groeiende woningtekort: stuk voor stuk ontwikkelingen die ons ertoe dwingen om na te denken hoe we de zorg goed en betaalbaar kunnen houden. Gemeenten hebben een sleutelrol bij het realiseren hiervan.

Ja, ik meld me aan

Hoe werken we samen met zorgverzekeraars, aanbieders, woningcorporaties en cliënten? Door bijvoorbeeld te focussen op preventie, op zorg in de wijk en op betere samenwerking met onze ketenpartners. Het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt mooie aanknopingspunten voor antwoorden op deze vragen. 

Wat gaan we doen? 
Tijdens deze Divosa Vrijdag verkennen we antwoorden op deze vragen verder:

  • Arjan Ogink, directeur KPMG Plexus, licht de financiële noodzaak voor de veranderingen toe.
  • Hilde Reints, directeur Zorg, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Amsterdam, vertelt over de rol van de gemeenten naar aanleiding van het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
  • Marjan ter Avest, directeur van cliëntenorganisatie MIND, gaat in op het belang cliënten te betrekken bij de komende veranderingen.
  • Peter de Braal, senior beleidsmedewerker Zorgverzekeraars Nederland vertelt over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.
  • 2 gemeenten laten zien hoe zij de verbinding tussen het medisch domein en het sociaal domein al in praktijk brengen.

Bekijk hier het volledige programma.