19 september Meet & Greet Zorg en Veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Utrecht

City Sense, Sint Jacobusstraat 12, Utrecht-Centrum

Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van Veiligheid en Zorg? Op een Meet & Greet op 19 september in Utrecht geven 3 prominenten een inkijkje in hun succesformule(s). De Meet & Greet wordt georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Luister en ga in gesprek met onder andere Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en landelijk ambassadeur Veiligheid en Zorg, Gerrit van Roekel over het pluralistisch denkkader en managers van Zorg- en Veiligheidshuizen. 

In een carrousel ga je bovendien concreet aan de slag om een casus uit te werken waarin zich uiteenlopende problemen voordoen. Het CCV biedt je handvatten om te komen tot een concreet en uitvoerbaar handelingsperspectief.

In een kort tijdsbestek krijg je informatie over verschillende aspecten die een rol spelen. Denk aan: woonoverlast, jeugdoverlast en multiproblematiek.

Voor wie?

Werk je in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij een dienst maatschappelijk ontwikkeling in een gemeente, als welzijnswerker, jeugdhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, woonconsulent? Dan is deze bijeenkomst bij uitstek voor jou bedoeld. En natuurlijk is de bijeenkomst ook helemaal voor jou bedoeld als je bijvoorbeeld werkt als ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, jeugdregisseur, wijkagent of reclasseringsmedewerker. 

Extra profijt van deze bijeenkomst hebben? Kom dan samen met je partners, want daar leren jullie met elkaar misschien nog wel het meeste van!  

Kosten

Deelname aan de Meet & Greet is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Het CCV maakt kosten om de bijeenkomst te organiseren. Ben je verhinderd? Laat het ons dan op tijd weten, uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen? Neem dan contact op met annemarie.engel@hetccv.nl Meld je aan via deze link.