17 juni Save the date: Dag van Zorg en Veiligheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
’s-Hertogenbosch
 • Bent u die regionale of lokale projectleider, manager of strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met regionale (samenwerkings-) vraagstukken zoals de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, of personen met verward gedrag, waarbij een persoonsgerichte aanpak en zowel zorg als veiligheid een rol spelen?
 • Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zorg, sociaal domein, veiligheid en straf te combineren?
 • Zoekt u goede voorbeelden voor uw gemeente of organisatie of wilt u ervaringen delen?
 • Wilt u uw netwerk verbreden met partners binnen de domeinen zorg, sociaal domein, veiligheid en straf?
 • Wilt u weten hoe regio’s bestuurlijke tafels inrichten en doorzettingsmacht organiseren?
 • Bent u betrokken bij het programma Geweld hoort nergens thuis?

Kom dan op 17 juni 2019 van 09:30 tot 16:30 uur naar de Dag van Zorg en Veiligheid in ’s-Hertogenbosch.

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma geweld hoort nergens thuis.

De dag wordt georganiseerd door de VNG, het programma Geweld hoort nergens thuis, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zorg en Veiligheid, een ijzersterke combinatie

Welke thema’s komen tijdens deze dag zeker aan de orde?

 • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
 • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021.
 • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
 • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?
 • Diverse opgaven waaraan Rijk en gemeenten gezamenlijk werken, zoals het voorkomen van recidive na detentie, en de aanpak van mensenhandel.
 • Wat kunnen we leren vanuit het perspectief van gemeenten en het perspectief van het Rijk?
 • Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen?

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Dan horen we ook graag of u belangstelling hebt voor de Dag van Zorg en Veiligheid.

Draag bij aan het programma!

De congreslocatie wordt ingericht met verschillende soorten paviljoens. In elk paviljoen is de aanpak net even anders. We organiseren sessies met ervaringsdeskundigen, er vindt een debat plaats, er is een creatieve training of deelnemers luisteren naar persoonlijke verhalen of korte presentaties.

Dit programma is van, voor en door professionals. Vanuit de organiserende instanties worden een aantal sessies ingevuld, maar er is ook ruimte voor partners en organisaties om invulling te geven aan de inhoud van de dag.

Draagt u graag bij aan de invulling van het programma en heeft u concrete suggesties? Wat mag er zeker niet ontbreken op de Dag van Zorg en Veiligheid? Aanmelden? Klik hier.