07 juni Simpel Switchen in de Participatieketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

Weet jij bij wie je terecht kunt als je inkomen volgende week wegvalt? Wat je zou doen als je niet elke maand loon ontving? Voor veel inwoners van Nederland is een stabiel inkomen geen automatisch gegeven. Ze switchen van werk naar de WW, van de bijstand naar parttime werk, en weer terug. Voor al die onzekere schakelmomenten in de levens van mensen is het project Simpel Switchen in de Participatieketen opgezet. Op 7 juni 2019 trapt Divosa af met een inspiratielab

Divosa start met een project rondom overgangen tussen deeltijdwerk en tijdelijk werk, maar dat is niet de enige overgang; meer volgt. De beweging zal breder en groter worden. De volgende stappen komen aan bod:

  1. De eerste stap is het in kaart brengen van de knelpunten. We gaan op zoek naar concrete casussen in de overgangen om een zo concreet mogelijk beeld te krijgen.
  2. Daarna onderzoeken we welke oplossingen eventueel al bestaan voor deze knelpunten.
  3. Voor de witte vlekken die we dan nog zien, formuleren we oplossingsrichtingen.
  4. Er zullen ook knelpunten zijn waarvoor een aanpassing in wet- en regelgeving nodig is. Hiervoor stellen we in fase vier adviezen op.

Lees ook het interview met Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.