cartoon van een stad

Home

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen: daaraan werken Rijk en gemeenten samen met professionals in het Programma Sociaal Domein. Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, dat is ons doel.