Programma sociaal domein

Het geheel is meer dan de som der delen

Dat zei Aristoteles eeuwen geleden al. Tegenwoordig vertalen we het ook wel als 1+1 = 3. En dat is ook precies de overtuiging van dit programma: het hele sociaal domein is zoveel meer dan alleen de optelsom van alle gemeenten, partners en departementen. Want samen willen we toch waardevol zijn voor mensen in een kwetsbare positie? In dit programma doen we dat door praktische en pragmatische oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Het programma biedt hét platform van waaruit deze verbetertrajecten worden uitgevoerd. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de mens écht centraal kunnen stellen.