Programma sociaal domein

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegen komen, dat is het doel van het programma. Dat gebeurt vanuit 16 trajecten waarin we werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

We leren samen in de praktijk. Van casuïstiek, experiment en vooral door te ervaren wat werkt. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van (kwetsbare) mensen

De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de mens echt centraal kunnen stellen.