Programma sociaal domein

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegen komen, dat is het doel van het programma. Dat gebeurt vanuit 16 trajecten waarin we werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

Die oplossingen delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de mens echt centraal kunnen stellen.