Betere hulp voor (kwetsbare) mensen: daaraan werken Rijk en gemeenten samen met professionals in het Programma Sociaal Domein. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, dat is ons doel. Daarvoor werken we vanuit 16 trajecten aan praktische oplossingen voor – vaak taaie – vraagstukken. Denk aan de overgang naar volwassenheid, het terugdringen van gezondheidsverschillen en het delen van gegevens in het sociaal domein.

Sociale media